Nieuws

 

Asbestcertificaat bij verkoop van woning wordt straks verplicht

 

Het asbestcertificaat, dat een asbestinventaris verplicht bij elke verkoop van een woning, komt er binnenkort. Dat heeft Vlaams minister voor Natuur, Klimaat, Omgeving en Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V) gezegd in De inspecteur op Radio 2.

Asbest, en meer bepaald de blootstelling aan asbestvezels, kan ziektes veroorzaken, zoals mesothelioom (borstvlies- of buikvlieskanker), asbestose, longkanker en strottenhoofdkanker. In heel wat huizen en gebouwen uit de jaren zeventig en tachtig werd asbest nog gebruikt als bouwmateriaal. Het certificaat moet ervoor zorgen dat wie een woning met asbest koopt, dat ook weet.

Versnelde asbestafbouw
“We vinden dat er werk moet gemaakt worden van de afbouw van asbest, want asbest heeft door de jaren heen te veel slachtoffers gemaakt en we moeten daar als overheid onze verantwoordelijkheid opnemen”, zei minister Van den Heuvel. “Dat gebeurt ook, want het decreet dat de basis legt voor een versnelde asbestafbouw in Vlaanderen is op dit moment in behandeling in het Vlaams parlement en zal na de bespreking daar nog voor de paasvakantie worden goedgekeurd.”

Attest
Asbest is momenteel niet opgenomen in de woningpas. Dat kan dus binnenkort wel, want het bewuste decreet verplicht een asbestinventaris bij elke overdracht van gebouwen met een bouwjaar vroeger dan 2000, en die attesten gaan op termijn deel uitmaken van de woningpas. Binnen enkele weken of maanden, is het verplicht dat bij elke verkoop van een gebouw dit attest wordt uitgereikt, aldus nog minister Van den Heuvel.

Bron: De Morgen

 

Rookmelder: Hoe beschermt u zich tegen brandgevaar?

 Om wettelijk in orde te zijn moet een zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement of studio) of kamerwoning op elke verdieping een rookmelder hebben. De folder licht toe waarom en hoe je een rookmelder moet plaatsen.

 

 

 

De stad Nieuwpoort komt bij aanvraag tussen voor de aankoop van een nieuwe rookmelder. De tussen komst bedraagt €12,50 en kan aangevraagd worden via Woonhuis Nieko. (Meer informatie: https://www.nieuwpoort.be/nieuwpoort/view/nl/nieuwpoort/inwoner/wonen/premies_en_toelagen/tussenkomst_rookdetector 

Bron: Wonenvlaanderen

 

Vlaams Woninghuurdecreet

 Op 1 januari 2019 is het nieuw Vlaams Wonighuurdecreet in werking getreden. Deze bevat regels rond de huur voor hoofdverblijfplaatsen, studentenhuur en medehuur. Specifiek voor hoofdverblijfplaatsen worden een aantal nieuwigheden geďntroduceerd.

Belangrijkste punten voor huurder en verhuurder

  • Voor de huurder wordt het mogelijk om de huurovereenkomst van korte duur vroegtijdig te beëindigen, mits opzegtermijn van 3 maanden. De opzegvergoeding bedraagt anderhalve maand, een maand of een halve maand huur, naargelang de huurovereenkomst een einde neemt in het eerste, tweede of derde jaar.
  • Er wordt meer duidelijkheid geschept rond welke herstellingen, kosten en lasten voor huurder en verhuurder zijn. Deze zijn te vinden in een niet-limitatieve lijst van huurdersherstellingen.
  • De geldelijke huurwaarborg wordt opgetrokken van twee naar drie maanden huur. De bankwaarborg wordt afgeschaft. In plaats daarvan zal er een nieuw stelsel van huurwaarborgen komen.
  • Voor het eerst is ook de uittredende plaatsbeschrijving geregeld.
  • Bij overlijden van de huurder zal het huurcontract automatisch worden ontbonden indien de erfgenamen binnen een bepaalde termijn verklaren dat zij de huurovereenkomst niet wensen verder te zetten.
  • Het woninghuurrecht bevat een nieuw hoofdstuk rond medehuur. Daarin staan specifieke bepalingen voor echtgenoten, wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwonende partners. Deze bepalingen regelen de onderlinge verhoudingen tussen huurder(s) en verhuurder en voorzien tevens regels rond de hoofdelijke gehoudenheid van de vertrekkende medehuurder na beëindiging van het huwelijk of de wettelijke samenwoning, dan wel na opzeg door één van de feitelijke medehuurders.
 
Bron: Wonenvlaanderen
 

Woningpas

 Ook de introductie van een eerste ‘light-versie’ van de woningpas behoort tot een van de nieuwigheden in 2019. Op termijn wil men voor alle woningen in Vlaanderen een dergelijke pas in het leven roepen, waarin alle bij de overheid beschikbare informatie over een pand wordt gecentraliseerd. De ‘light-versie’ van de woningpas bevat in eerste instantie de gegevens van het EPC. In de toekomst moet dit instrument verder worden uitgebouwd tot een soort digitale kluis voor allerhande documenten en attesten.

 Meer informatie kan u vinden op: www.woningpas.vlaanderen.be

Bron: Wonenvlaanderen

 

EPC+ 

 

Op 1 januari hebben we kennisgemaakt met het EPC+. De belangrijkste wijziging op inhoudelijk vlak is de toevoeging van een label, gaande van A+ (zeer energiezuinig), tot F
(zeer energieverslindend). Op deze manier kan de koper of huurder de energieprestaties van een woning beter inschatten en vergelijken met deze van een andere woning. Bovendien worden ook de aanbevelingen op het EPC grondig uitgebreid. Voortaan zal men ook de keuze hebben om in de publiciteit het label, dan wel de energiescore te vermelden. De principiële geldigheidsduur van tien jaar blijft evenwel gelden, waardoor er geen nieuw EPC+ moet worden opgesteld als er een geldig EPC voorhanden is.

 

Bron: Wonenvlaanderen